architectenbureau peter spoelstra Ede particulier verbouw uitbreiding nieuwbouw


Architectuurstudio PS is een bureau dat met passie werkt aan uiteenlopende ontwerpopgaven voor diverse opdrachtgevers. Gerealiseerde projecten betreffen publieke en semi-publieke gebouwen, nieuwbouw en verbouw van woningen, transformaties van bestaande gebouwen, interieur en maatwerkmeubilair.

Zowel in concrete ontwerpopgaven als bij studies op architectonisch en stedenbouwkundig niveau wordt vanuit een onderzoekende houding gezocht naar het optimale resultaat. Modellen worden daarbij vaak als ontwerp instrument ingezet. De opdrachtgever staat in dit proces centraal. Door goed te luisteren naar de wensen en met een open blik naar de vraag te kijken worden de verschillende aspecten van het project onderzocht.

De projecten van Architectuurstudio PS kenmerken zich door terugkerende thema’s. Context, helderheid in vorm en materialiteit, tactiliteit, routing, zichtlijnen en ruimtelijke beleving vormen hierin de basis.

De context neemt hierin een belangrijke plek in en vormt vaak de directe aanleiding voor het concept van het ontwerp. Inpassing in de context vindt plaats door te reageren op de bestaande stedenbouwkundige structuur, de schaal en de specifieke kenmerken van de omgeving.
maquettes


Peter Spoelstra

Witte de Withstraat 2

6712 HC Ede

06 52 02 53 13

info@peterspoelstra.nl